sâmbătă, 4 aprilie 2015

Strategia Martingale la optiunile binare

Strategia Martingale, a fost initiata si era populara in Franta secolului 18. In zilele noastre, aceasta strategie s-a extins foarte multe si este prezenta la jocurile de loto, pariuri sportive, la tranzactiile bursiere, etc.
Optiunile binare este o modalitate de castig, in care trebuie sa prezici  cursul valutar sau al marfurilor, actiunilor intr-o anumita perioada de timp. Daca predictia este corecta, procentul de castig este pana la 80 - 85% la 24option.com, iar alte platforme, ofera pana la 90%.
Se procedeaza, in felul urmator:

  • daca, se deschide o tranzactie ce are procent de castig 80% si se pierde, atunci suma cu care, se deschide urmatoarea tranzactie,  va fi inmultita cu 2.3. Concret, ai deschis cu 25 dolari si ai pierdut, urmatoarea se deschide cu 57.5 dolari. Si aceasta, va fi pierduta, urmatoarea este in valoare de 132.5 dolari. Daca si aceasta se pierde, se va deschide cu 304.75 dolari. Aceasta va fi castigatoare si inseamna ca s-au castigat 60 dolari. Investitia initiala a fost de 25 dolari.
  • la tranzactiile unde procentul de castig este 75% - 80%, suma va fi inmultita cu 2.5
  • procentul de castig este de 70% - 75%, va fi inmultita cu 2.7
  • sub 70%, vom inmulti suma cu 3
Pentru aceasta strategie si aceste sume, va recomand platforma 24option.comMartingale strategy was initiated and was popular in 18th century France Nowadays, this strategy greatly expanded and is present in lottery games, sports betting, stock transactions, etc.
Binary options is a way to win, they must predict foreign exchange or commodities, shares a certain period of time. If the prediction is correct, the winning percentage is up to 80-85% in 24option.com and other platforms, offers up to 90%.

Proceed in the following manner:

if it opens a transaction that has 80% winning percentage and is lost, then the amount that opens next transaction will be multiplied by 2.3. Specifically, you opened with $ 25 and you lose, the next 57.5 opens dollars. And it will be lost, the following is worth USD 132.5. If it is lost, it will open with 304.75 dollars. This will be the winner and means that have won $ 60. The initial investment was $ 25.
transactions where the percentage of winning is 75% - 80%, the amount will be multiplied by 2.5
winning percentage is 70% - 75% will be multiplied by 2.7
below 70%, we multiply the sum by 3
For this strategy and these amounts will recommend 24option.com platform.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu